E10, ny väg

Upphävande av detaljplaner och del av detaljplaner för ny väg E10

Miljö- och byggnämnden har 2013-09-13, § 134-13, antagit upphävande av detaljplan och del av detaljplaner för ny väg E10 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2013-10-21.

Trafikverket har tagit fram en arbetsplan för ny väg E10 förbi Kiruna. För att kunna fastställa arbetsplanen får inte planen strida mot någon gällande detaljplan. På grund av detta bedöms som lämpligast att upphäva de planer, alternativt del av planer, som ligger inom arbetsplaneområdet. Syftet med upphävandet av planerna och del av planerna är således att kunna möjliggöra fastställandet av arbetsplanen för ny väg E10 förbi Kiruna.

De olika detaljplanerna som berörs längs efter arbetsplanen är uppdelade i fyra delområden, del 1-4. Upphävande av delområde 4 återkallades.

Arbetet med planerna genomgick ett enkelt planförfarande.

Det särskilda utlåtandet finns till påseende hos Plankontoret.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi