Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

E10, ny väg

Upphävande av detaljplaner och del av detaljplaner för ny väg E10

Miljö- och byggnämnden har 2013-09-13, § 134-13, antagit upphävande av detaljplan och del av detaljplaner för ny väg E10 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2013-10-21.

Trafikverket har tagit fram en arbetsplan för ny väg E10 förbi Kiruna. För att kunna fastställa arbetsplanen får inte planen strida mot någon gällande detaljplan. På grund av detta bedöms som lämpligast att upphäva de planer, alternativt del av planer, som ligger inom arbetsplaneområdet. Syftet med upphävandet av planerna och del av planerna är således att kunna möjliggöra fastställandet av arbetsplanen för ny väg E10 förbi Kiruna.

De olika detaljplanerna som berörs längs efter arbetsplanen är uppdelade i fyra delområden, del 1-4. Upphävande av delområde 4 återkallades.

Arbetet med planerna genomgick ett enkelt planförfarande.

Det särskilda utlåtandet finns till påseende hos Plankontoret.

Planhandlingar

Laga kraft

Del 1 - Tuolluvaara industriområde, del av

Del 2 - Luossavaara, Kiruna 1:1, del av

Del 3 - Porfyren, del av stadsplan

 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi