Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Forskaren 1 med flera, Raketskolan

Skola, idrott

Detaljplan för nya Raketskolan, Forskaren 1 m fl, skola, idrott har 2012-01-11 vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden har 2011-12-15 §, 265-11 beslutat att anta ovanstående plan.

Detaljplanen ska ändras för utbyggnad av Raketskolan och nybyggnad av idrottshall. Byggnadsytan ökas jämfört med nu gällande detaljplan för kv. Forskaren 1 m fl.

Det sker även en ändring av byggnadshöjden för befintlig skolbyggnad och för idrottshallen.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi