Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Jägarskolan 8:1 och Industrin 9:8, del av, Skjutbaneområdet

Etapp 1 - Bostäder

Kiruna kommun har ett stort behov av att bygga fler bostäder till följd av gruvans expansion och en viss befolkningsökning i kommunen. Det är med andra ord ett starkt allmänt intresse att bostäder uppförs snabbt.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i det så kallade Skjutbaneområdet. Detta planområde är tillsammans med planområdet för nya stadshuset de första att planeras inom nya Kiruna. Tanken är att binda ihop befintlig stadsplan väster om Kurravaaravägen med Skjutbaneområdet och vidare mot nya Kiruna centrum. Planen utgör en första etapp i utbyggnaden av Skjutbaneområdet.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2014-06-18, § 146.

Efter överklaganden vann planen laga kraft 2015-05-14 enligt Mark- och miljödomstolens beslut 2015-04-22 i mål nr P 3031-14.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi