Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Jägarskolan 8:5 med flera, etapp 2

Översiktskarta över planområdet
Översiktskarta över planområdet

Bostäder

Kommunfullmäktige har 2018-02-19, § 20, beslutat att anta detaljplanen för Jägarskolan 8:5 med flera, etapp 2, Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2018-05-07.

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av ca 450 bostäder i småhus/villor och flerbostadshus samt ge möjlighet till en mindre del kontor, skola/förskola och viss närservice.

Arbetet med planen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900).

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi