Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Jägarskolan 8:5 med flera, etapp 2

Översiktskarta över planområdet
Översiktskarta över planområdet

Bostäder

Kommunfullmäktige har 2018-02-19, § 20, beslutat att anta detaljplanen för Jägarskolan 8:5 med flera, etapp 2, Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2018-05-07.

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av ca 450 bostäder i småhus/villor och flerbostadshus samt ge möjlighet till en mindre del kontor, skola/förskola och viss närservice.

Arbetet med planen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900).

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi