Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Jägarskolan 8:5 med flera

Bostad, kontor, handel med mera

Detaljplan för del av Jägarskolan, del av Jägarskolan 8:5 m fl, bostäder, kontor har 2012-01-12 vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden antog 2011-12-15 §, 264-11, detaljplan för del av Jägarskolan, del av Jägarskolan 8:5 m fl, bostäder, kontor och handel med mera samt upphävande av del av detaljplan del av Jägarskolan 8:5. Detaljplanen har 2012-01-12 vunnit laga kraft.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga verksamheter samt nya möjliga verksamheter såsom vård, bostäder och handel.

Detaljplanen möjliggör också viss tillbyggnad av befintliga byggnader och mindre byggrätt för ny bebyggelse. Delar av planområdet upphävs.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi