Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Jordschaktaren 15

Skola, kontor, handel med mera

Kiruna Näringsfastigheter AB (dotterbolag till Kirunabostäder AB) har förvärvat fastighet Jordschaktaren 15 från Kiruna kommun och vill via fastighetsreglering överföra fastighet Jordschaktaren 15 till fastighet Jordschaktaren 18. Enligt gällande detaljplan är Jordschaktaren 15 planlagd för allmänt ändamål.Syftet med planen är att ändra fastighetens användning, från allmänt ändamål till kontor, handel, skola samt idrott för att möjliggöra fastighetsreglering. Fastigheten ligger i Kiruna centrum och har tidigare uteslutande använts för skolverksamhet. I dagsläget bedrivs förskole-, kontors- samt idrottsverksamhet inom fastigheten.

Miljö- och byggnämnden har 2013-02-07, § 19-13, antagit detaljplan för Jordschaktaren 15 i Kiruna kommun.

Beslutet har därför vunnit laga kraft 2013-03-14.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi