Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Jukkasjärvi 59:2, Icehotel

Turistisk verksamhet

Miljö- och byggnämnden har 2013-05-30, § 102-13, antagit detaljplan för Jukkasjärvi 59:2 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2013-07-10.

Detaljplanen omfattar den västra delen av Icehotel i Jukkasjärvi.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnader innehållande hantering av is och snö samt mindre skaliga byggnader med samma ändamål invid Torne älv. Utöver det tillkommer anordnande av parkering.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns till påseende hos Kiruna kommun.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi