Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Jukkasjärvi, huvudmannaskap för vägar

Detaljplanen berör vägarna inom området som är markerat med rött

Huvudmannaskap

Kommunfullmäktige har 2018-06-18, beslutat att anta detaljplan
för Jukkasjärvi, huvudmannaskap.

Beslutet har vunnit laga kraft 2018-07-13.

Syftet med planen är att ändra huvudmannaskap på vägarna inom planområdet från enskilt till kommunalt. Kommunen sköter idag vägarna men då de underliggande detaljplanerna säger enskilt huvudmannaskap innebär planändringen endast en korrigering så att huvudmannaskapet blir korrekt.

Arbetet med har bedrivits med standardförfarande enligt PBL (2010:900)

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi