Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Jukkasjärvi, huvudmannaskap för vägar

Detaljplanen berör vägarna inom området som är markerat med rött

Huvudmannaskap

Kommunfullmäktige har 2018-06-18, beslutat att anta detaljplan
för Jukkasjärvi, huvudmannaskap.

Beslutet har vunnit laga kraft 2018-07-13.

Syftet med planen är att ändra huvudmannaskap på vägarna inom planområdet från enskilt till kommunalt. Kommunen sköter idag vägarna men då de underliggande detaljplanerna säger enskilt huvudmannaskap innebär planändringen endast en korrigering så att huvudmannaskapet blir korrekt.

Arbetet med har bedrivits med standardförfarande enligt PBL (2010:900)

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi