Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Kebnekaise fjällstation

Tillägg - Utökning av byggrätt

Syftet med planändringen, med stöd av tillägg till gällande detaljplan från 1979, är att utöka byggrätten för huvudbyggnaden på Kebnekaise fjällstation.

Miljö- och Byggnämnden har 2008-05-30, § 165-08, antagit ändring av detaljplan för, Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, Kebnekaise fjällstation, gällande utökad byggrätt i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2008-07-04.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi