Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Kiruna 1:1 med flera

Ny järnväg

Kommunfullmäktige har 2008-11-24, § 123, antagit detaljplan för, del av Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 samt del av Kiruna 1:1 m fl, för ny järnväg i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2008-12-30.

Planens syfte är att göra det möjligt att anlägga en ny järnväg väster om Kiruna tätort.
Tidigare gällande detaljplaner för gruvområdet ändrades så att rätt att anlägga en ny järnväg finns och att konkurrerande intressen och markanspråk respekteras.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi