Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Kiruna 1:1 med flera

Ny järnväg

Kommunfullmäktige har 2008-11-24, § 123, antagit detaljplan för, del av Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 samt del av Kiruna 1:1 m fl, för ny järnväg i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2008-12-30.

Planens syfte är att göra det möjligt att anlägga en ny järnväg väster om Kiruna tätort.
Tidigare gällande detaljplaner för gruvområdet ändrades så att rätt att anlägga en ny järnväg finns och att konkurrerande intressen och markanspråk respekteras.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi