Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Kiruna 1:1 med flera

Ny järnväg

Kommunfullmäktige har 2008-11-24, § 123, antagit detaljplan för, del av Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 samt del av Kiruna 1:1 m fl, för ny järnväg i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2008-12-30.

Planens syfte är att göra det möjligt att anlägga en ny järnväg väster om Kiruna tätort.
Tidigare gällande detaljplaner för gruvområdet ändrades så att rätt att anlägga en ny järnväg finns och att konkurrerande intressen och markanspråk respekteras.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi