Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Kilen 5, Vilan

Bostäder, vård, kontor och verksamheter

Detaljplanen vann laga kraft den 1 juli 2017.

Syftet med detaljplanen är att delvis ersätta de två befintliga stadsplanerna som bland annat medger ”allmänt ändamål - äldreboende” med en ny som skapar förutsättning för bostäder, vård, kontor och verksamheter. Detaljplanen medför att befintliga byggnader inom planområdet kan ändra användning.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi