Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm, fläkthus

Utökad byggrätt - tillägg

Miljö- och byggnämnden har 2012-08-30, §213-12, antagit detaljplan för Luossajärvi ny damm – fläkthus del av Kiruna 1:1, Kiruna kommun.

Beslutet har därför vunnit laga kraft 2012-10-09.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra uppförande av två fläkthus för ventilation av den nya huvudnivån KUJ 1365 i Kirunavaaragruvan. Byggnadsarean har utökas till 1500 m2 från samrådets 800 m2 för att säkerställa att en värmeåter­vinningsanläggning kan inrymmas i anslutning till fläkthusen.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi