Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Kiruna 1:1, del av, Östra industriområdet

Tillägg, färgsättning

Miljö- och byggnämnden har 2008-12-10, § 291-08, antagit ändring av detaljplan för, del av Kiruna 1:1, del av Östra Industriområdet m fl, i Kiruna kommun, avseende färgsättning.

Beslutet vann laga kraft 2009-01-09.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi