Kiruna 1:1, del av, Östra industriområdet

Tillägg, färgsättning

Miljö- och byggnämnden har 2008-12-10, § 291-08, antagit ändring av detaljplan för, del av Kiruna 1:1, del av Östra Industriområdet m fl, i Kiruna kommun, avseende färgsättning.

Beslutet vann laga kraft 2009-01-09.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi