Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Kiruna 1:1, del av, Södra infarten, tillägg

Gul markering anger planområdet
Gul markering anger planområdet

Tillägg - Industri

Kommunstyrelsen har 2015-05-18, § 145, antagit tillägg till detaljplan för del av Kiruna 1:1, LKAB:s södra infart i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2015-06-12.

Syftet med planen är att möjliggöra att asfaltverket kan flyttas till LKAB:s södra infart. Idag är marken planlagd som industri med prickmark som anger att marken inte får bebyggas. Ändringen genom tillägg möjliggör att asfaltverket med tillhörande byggnader flyttas till LKAB:s södra infart. Därmed frigörs marken där asfaltverket ligger idag för framtida centrumbebyggelse.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi