Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Krämaren, del av, Välten med flera

Handel med mera

Miljö- och byggnämnden har beslutat 2006-04-27 § 155-06 att en ny detaljplan ska upprättas för del av kv Krämaren och Välten, samt del av Triangeln 10:2, Industrin 9:7 m fl. Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av det redan etablerade handelsområdet vid Coop och den f.d. industritomten.

Detta kommer bland annat att innebära nya trafiklösningar på Österleden och också på Lombololeden.

Planen har upprättats med normalt planförfarande och den 30 maj beslutade miljö- och byggnämnden att godkänna utlåtandet med föreslagna ändringar och anta planen.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 4 juli 2008.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi