Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Läraren 1, del av

Hotellverksamhet

Detaljplanen vann laga kraft den 1 juli 2017.

Syftet med detaljplanen är att tillåta ytterligare hotellverksamhet inom fastigheten Läraren. Den före detta Norrmalmsskolan har under en längre tid varit i enskild ägo och är sedan fem år tillbaka ombyggd till hotell. Ägaren har intentionen att utveckla verksamheten genom att utöka antalet bäddar samt utveckla tillhörande aktiviteter med bad och gym.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi