Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Läraren 1, del av

Hotellverksamhet

Detaljplanen vann laga kraft den 1 juli 2017.

Syftet med detaljplanen är att tillåta ytterligare hotellverksamhet inom fastigheten Läraren. Den före detta Norrmalmsskolan har under en längre tid varit i enskild ägo och är sedan fem år tillbaka ombyggd till hotell. Ägaren har intentionen att utveckla verksamheten genom att utöka antalet bäddar samt utveckla tillhörande aktiviteter med bad och gym.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi