Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Läraren 1

Utökad byggrätt

Samhällsbyggnadskontoret har ändrat del av gällande detaljplan för Övre Norrmalm, del av kvarteret Läraren.

Planen upprättades med enkelt planförfarande då planändringen var av mindre betydelse och sakna intresse för allmänheten.

Syftet med planändringen är att utöka byggrätten inom kvartersmark för ändamålet kontor och handel.

Miljö- och byggnämnden antog detaljplanen 1 september 2011 och planen vann laga kraft 10 oktober 2011.

Det särskilda utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi