Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Läraren 1

Utökad byggrätt

Samhällsbyggnadskontoret har ändrat del av gällande detaljplan för Övre Norrmalm, del av kvarteret Läraren.

Planen upprättades med enkelt planförfarande då planändringen var av mindre betydelse och sakna intresse för allmänheten.

Syftet med planändringen är att utöka byggrätten inom kvartersmark för ändamålet kontor och handel.

Miljö- och byggnämnden antog detaljplanen 1 september 2011 och planen vann laga kraft 10 oktober 2011.

Det särskilda utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi