Lilla skolan 3, Gallerian

Utökad byggrätt, handel

Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-06-11 att ny detaljplan får upprättas för Lilla Skolan 2 och 3 samt del av Centrum 4.3.

Syftet med denna plan är att möjliggöra tillbyggnad av affärslokaler för att göra Gallerian attraktivare.

Planen har vunnit laga kraft 2010-11-24.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi