Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Linbanan 1 med flera, Torg och handelsgata

Utdrag ur Kiruna utvecklingsplan. Planområdet är markerat. Det skrafferade cirkulära området är detaljplanelagt för stadshuset. Det skrafferade rektangulära området är undantaget från antagandet.
Utdrag ur Kiruna utvecklingsplan. Planområdet är markerat. Det skrafferade cirkulära området är detaljplanelagt för stadshuset. Det skrafferade rektangulära området är undantaget från antagandet.

Nytt centrum

Kommunfullmäktige har 2016-06-30, § 71, antagit detaljplan för Linbanan 1 med flera, Torg och handelsgata, i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2016-07-22.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för ett nytt centrum. Inom planområdet ska större delen av Kirunas nya stadskärna byggas. Det ska bli en tät stadskärna kring ett nytt stadstorg.

Detaljplanen medger byggrätt för uppförande av bebyggelse innehållande centrumfunktioner såsom handel, kontor, kulturhus med mera och även bostäder, förskola, hotell och parkeringsanläggningar.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi