Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Linbanan 1

Nytt stadshus

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 22 april 2014 § 91.

Beslutet har vunnit laga kraft 2015-07-16 enligt mark- och miljödomstolens beslut 2015-06-25 (mål nr P 2288-14).

Syftet med detaljplanen är att uppföra ett nytt stadshus och länskonstmuseum på del av fastigheten Linbanan 1 i östra Kiruna.

Detaljplanens lokalisering och kvartersstruktur utgår ifrån det vinnande förslaget för Kirunas nya stadskärna, ”Kiruna 4-ever”.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi