Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Lokstallet 1:1, Luossavaara 1:2 med flera

Foto över Lokstallet och Karhuniemi
Foto över Lokstallet och Karhuniemi

Ny väganslutning E10 - Lokstallet

Kommunfullmäktige har 2020-06-01, § 62, beslutat att anta detaljplanen för Lokstallet 1:1, Luossavaara 1:2 med flera. Beslutet vann laga kraft 2020-07-01.

Syftet med detaljplaneprocessen är att utreda bästa alternativ för väganslutning mellan Lokstallet och ny E10 samt att ge planmässiga förutsättningar för den nya anslutningen.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900), SFS (2014:900).

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi