Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Lombolo 12:1, del av, Stenvägen

Bostäder med mera

Syftet med detaljplanen är att kunna bebygga planområdet med sju tomter för småhus.

Miljö- och Byggnämnden antog 2008-05-30, § 163-08, detaljplan för, del av Lombolo 12:1, Stenvägen, för bostäder i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2008-07-04.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi