Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Lombolo 12:1, del av, Stenvägen

Bostäder med mera

Syftet med detaljplanen är att kunna bebygga planområdet med sju tomter för småhus.

Miljö- och Byggnämnden antog 2008-05-30, § 163-08, detaljplan för, del av Lombolo 12:1, Stenvägen, för bostäder i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2008-07-04.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi