Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Lombolo 12:1, del av, Stenvägen

Bostäder med mera

Syftet med detaljplanen är att kunna bebygga planområdet med sju tomter för småhus.

Miljö- och Byggnämnden antog 2008-05-30, § 163-08, detaljplan för, del av Lombolo 12:1, Stenvägen, för bostäder i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2008-07-04.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi