Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Lombolo strand

Äldreboende

Den 23 oktober 2008 beslutade miljö- och byggnämnden att en ny detaljplan får upprättas för kvarteren Lombolo Strand 11-14 och del av Lombolo 12:1. Syftet med planen är att bygga ett nytt äldreboende.

Detaljplanen omfattar ca 60 nya bostadslägenheter fördelat på tre huskroppar och ett samlingshus. Samtliga hus för äldreboendet avses att sammanbyggas.

Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande. Planen har godkänts och antagits av miljö- och byggnämnden 2009-04-23 § 93-09.

Planen har vunnit laga kraft 2009-05-29.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi