Luossavaara 1:2 med flera

Bostäder

Kommunfullmäktige har 2014-06-18, § 147, antagit detaljplan för del av Luossavaara 1:2 m.fl i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-07-17.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av bostäder, hotell, kontor, handel och skola. Detaljplanen möjliggör även en framtida skidbro över E10 som kan knyta ihop området med skidbacken Loussavaara och dess skidliftar.

I ett första skede planeras 150 bostäder i området. Planen ger möjlighet att bygga ytterligare 100 bostäder i ett senare skede.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi