Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Luossavaara 1:2 med flera

Bostäder

Kommunfullmäktige har 2014-06-18, § 147, antagit detaljplan för del av Luossavaara 1:2 m.fl i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-07-17.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av bostäder, hotell, kontor, handel och skola. Detaljplanen möjliggör även en framtida skidbro över E10 som kan knyta ihop området med skidbacken Loussavaara och dess skidliftar.

I ett första skede planeras 150 bostäder i området. Planen ger möjlighet att bygga ytterligare 100 bostäder i ett senare skede.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi