Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Meteoren 7 och 8, Solvinden

Bostad, grönområde

Miljö- och byggnämnden antog 2007-01-19, § 20-07, detaljplan för del av kvarteret Meteoren, del av Solvinden, i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2007-02-19.

Laga kraft

Planhandlingar

Laga kraft

Antagande

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi