Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Meteoren 7 och 8, Solvinden

Bostad, grönområde

Miljö- och byggnämnden antog 2007-01-19, § 20-07, detaljplan för del av kvarteret Meteoren, del av Solvinden, i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2007-02-19.

Laga kraft

Planhandlingar

Laga kraft

Antagande

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi