Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Meteoren 7 och 8, Solvinden

Bostad, grönområde

Miljö- och byggnämnden antog 2007-01-19, § 20-07, detaljplan för del av kvarteret Meteoren, del av Solvinden, i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2007-02-19.

Laga kraft

Planhandlingar

Laga kraft

Antagande

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi