Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Meteoren 7 och 8

Tillägg - bostäder

Kommunstyrelsen har 2015-10-05, § 281, antagit tillägg till detaljplan för del av Solvinden, del av kv. Meteoren, Meteoren 7 och 8 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2015-11-04.

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheterna inom planområdet. Idag är området planlagt som kvartersmark för bostäder samt grönområde. Det finns även möjlighet att uppföra gemensamhetsanläggning för de boende i området.

Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi