Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Provtagaren 21

Utökad byggrätt

Syftet med planändringen, med stöd av tillägg till gällande detaljplan från 1989, är att utöka byggrätten inom kvartersmark för ändamålen kontor och handel. Gällande detaljplans bestämmelser om tillåten byggnadsarea motsvarar inte de krav som fastighetsägaren ställer på sin verksamhet idag.

Kvarteret ligger mitt i Kiruna centrum och består idag av ett café som på sommaren även har en uteservering. När gällande detaljplan upprättades fungerade anslutande gata som en lokalgata för biltrafik. Idag är det enbart en gågata.

Planen har vunnit laga kraft 7 november 2010.

Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi