Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Renen 1

Hotell

Miljö- och byggnämnden har 2014-08-28, § 166, antagit detaljplan för Renen 1 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-10-01.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att uppföra hotell.

Malmfältens folkhögskola planerar att uppföra hotellbyggnader i anslutning till den redan befintliga bebyggelsen på fastigheten Renen 1. I den gällande detaljplanen är området planlagt med ändamålet skola. I förslaget till detaljplanen regleras marken utöver skola också för bostäder, kontor och kultur och fritid (inkluderar även hotell och vandrarhem).

Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi