Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Renen 1

Hotell

Miljö- och byggnämnden har 2014-08-28, § 166, antagit detaljplan för Renen 1 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-10-01.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att uppföra hotell.

Malmfältens folkhögskola planerar att uppföra hotellbyggnader i anslutning till den redan befintliga bebyggelsen på fastigheten Renen 1. I den gällande detaljplanen är området planlagt med ändamålet skola. I förslaget till detaljplanen regleras marken utöver skola också för bostäder, kontor och kultur och fritid (inkluderar även hotell och vandrarhem).

Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi