Riksgränsen 1:11, Riksgränsen 1:1 med flera

Handel och bostäder

Miljö- och byggnämnden har 2008-04-24 beslutat att anta ovanstående detaljplan. Miljö- och byggnämndens beslut har vunnit laga kraft 2008-05-30.

Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi