Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Riksgränsen 1:144 och 1:145 med flera

Bostäder

Miljö- och byggnämnden har 2013-12-05, § 187-13, antagit detaljplan för Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av 1:6 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-01-08.

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för att möjliggöra bostadsbebyggelse i Riksgränsen. Tidigare planläggning medger hotell- och naturändamål. Förändringarna från den gällande planen handlar om ändrad markanvändning.

Samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet finns till påseende hos Kiruna kommun.

Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi