Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Riksgränsen 1:21, Vassijaure

Bostad

Miljö- och byggnämnden har 2012-06-14, §184-12, antagit detaljplan för, del av Riksgränsen 1:21, Vassijaure, i Kiruna kommun.

Beslutet har därför vunnit laga kraft 2012-07-18.

Syftet med detaljplanen är att ändra tidigare markanvändning till bostadsändamål inom fastigheten Riksgränsen 1:21, tidigare Folkets Hus i Vassijaure. Förslaget kommer att möjliggöra utbyggnad av befintlig huvudbyggnad och att ett uthus får uppföras. Syftet med planen är också att fastigheten ska kunna avstyckas till två tomter som möjliggör ytterligare en bostad med tillhörande uthus.

Laga kraft

Planhandlingar

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi