Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Riksgränsen 1:24

Handel och bostäder

Syftet med planen är att den tillåtna byggrätten för handel flyttas till ny plats invid den stora parkeringen samt att den tidigare planlagda hotell- och handelsytan endast tillåter bostäder. Planändringen bedöms ge en förbättrad trafiksituation för området.

Beslutet har vunnit laga kraft 2011-11-10 enligt regeringsbeslut.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi