Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Riksgränsen 1:24

Handel och bostäder

Syftet med planen är att den tillåtna byggrätten för handel flyttas till ny plats invid den stora parkeringen samt att den tidigare planlagda hotell- och handelsytan endast tillåter bostäder. Planändringen bedöms ge en förbättrad trafiksituation för området.

Beslutet har vunnit laga kraft 2011-11-10 enligt regeringsbeslut.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi