Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Skopföraren 9

Tillägg - Samlingslokal

Miljö- och Byggnämnden har 2008-03-06 § 68-08, antagit ändring av detaljplan för, Skopföraren 9, Ungdomens hus, i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2008-04-08.

Det särskilda utlåtandet finns för påseende på Plankontoret.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi