Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Skopföraren 9

Tillägg - Samlingslokal

Miljö- och Byggnämnden har 2008-03-06 § 68-08, antagit ändring av detaljplan för, Skopföraren 9, Ungdomens hus, i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2008-04-08.

Det särskilda utlåtandet finns för påseende på Plankontoret.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi