Skopföraren 9

Tillägg - Samlingslokal

Miljö- och Byggnämnden har 2008-03-06 § 68-08, antagit ändring av detaljplan för, Skopföraren 9, Ungdomens hus, i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2008-04-08.

Det särskilda utlåtandet finns för påseende på Plankontoret.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi