Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Skrapan 7 med flera

Utökad byggrätt

Miljö- och Byggnämnden beslutade 2009-06-11 att ändring av detaljplan för del av kvartet Skrapan får upprättas.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggnadsytan på fastigheten Skrapan 7 och att parkering skall samnyttjas på fastigheten Skrapan 10.

Detaljplanen har upprättats med enkelt planförfarande, vilket innebär att detaljplanen prövades för antagande direkt efter samråd om planförslaget.

Beslutet vann laga kraft 2010-03-25.

Det särskilda utlåtandet finns för påseende hos Plankontoret.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi