Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Skrapan 7 med flera

Utökad byggrätt

Miljö- och Byggnämnden beslutade 2009-06-11 att ändring av detaljplan för del av kvartet Skrapan får upprättas.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggnadsytan på fastigheten Skrapan 7 och att parkering skall samnyttjas på fastigheten Skrapan 10.

Detaljplanen har upprättats med enkelt planförfarande, vilket innebär att detaljplanen prövades för antagande direkt efter samråd om planförslaget.

Beslutet vann laga kraft 2010-03-25.

Det särskilda utlåtandet finns för påseende hos Plankontoret.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi