Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Snorre 1

Tillägg - Komplementbyggnader

Miljö- och byggnämnden har 2014-06-25, § 148, antagit ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av fastighet Snorre 1 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-07-24.

Syftet med tillägget till byggnadsplanen är att möjliggöra för uppförande av komplementbyggnader på fastigheten Snorre 1. Detta görs genom att plocka bort viss prickmark och öka byggrätten.

Arbetet med planen genomgick ett enkelt planförfarande vilket innebär att synpunkter endast samlats in under samrådstiden.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi