Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Snorre 1

Tillägg - Komplementbyggnader

Miljö- och byggnämnden har 2014-06-25, § 148, antagit ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av fastighet Snorre 1 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-07-24.

Syftet med tillägget till byggnadsplanen är att möjliggöra för uppförande av komplementbyggnader på fastigheten Snorre 1. Detta görs genom att plocka bort viss prickmark och öka byggrätten.

Arbetet med planen genomgick ett enkelt planförfarande vilket innebär att synpunkter endast samlats in under samrådstiden.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi