Svappavaara 1:25, Mertainen

Berörda områden markerade med rött
Berörda områden markerade med rött

Gruvindustri

Kommunfullmäktige har 2013-05-27, § 71, antagit detaljplan för del av Svappavaara 1:25 m fl, Mertainengruvan i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2013-07-23.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra återupptagande av gruvdriften vid Mertainen. LKAB planerar att bryta upp till 15 miljoner ton malm per år. För LKAB är det angeläget att kunna säkra tillgången på järnmalm for att kunna tillgodose efterfrågan på järnmalmsprodukter på världsmarknaden.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi