Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Svappavaara Malmfält 1:1 med flera, Leveäniemi

Områdesbestämmelser - minskad lovplikt

Miljö- och byggnämnden har 2013-09-13, § 131-13, antagit områdesbestämmelser för del av Svappavaara Malmfält 1:1 med flera, Leveäniemi gruvområde i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2013-10-21.

Syftet med områdesbestämmelserna är att ge grunddragen för markanvändningen samt att minska lovplikten inom området. Områdesbestämmelserna består av två delområden, ett på norra och ett på södra sidan om nu gällande områdesbestämmelser.

Den norra delen planeras för ett nytt terminalområde för tågtransporter till och från området.

Det södra området planeras för det ökade behovet av teknikbyggnader i takt med gruvans utbredning.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi