Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Svappavaara Malmfält 1:1 med flera, Leveäniemi

Områdesbestämmelser - minskad lovplikt

Miljö- och byggnämnden har 2013-09-13, § 131-13, antagit områdesbestämmelser för del av Svappavaara Malmfält 1:1 med flera, Leveäniemi gruvområde i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2013-10-21.

Syftet med områdesbestämmelserna är att ge grunddragen för markanvändningen samt att minska lovplikten inom området. Områdesbestämmelserna består av två delområden, ett på norra och ett på södra sidan om nu gällande områdesbestämmelser.

Den norra delen planeras för ett nytt terminalområde för tågtransporter till och från området.

Det södra området planeras för det ökade behovet av teknikbyggnader i takt med gruvans utbredning.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi