Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Taket 1

Tillägg - Utökning av byggnadhöjd

Miljö- och byggnämnden har 2012-12-06, § 293-12, antagit detaljplan för Taket 1, Kiruna kommun. Beslutet har därför vunnit laga kraft 2013-01-14.

Syftet med detaljplanen är att höja byggnadshöjden för att kunna tillåta högre byggnationer.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi