Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Taket 1

Tillägg - Utökning av byggnadhöjd

Miljö- och byggnämnden har 2012-12-06, § 293-12, antagit detaljplan för Taket 1, Kiruna kommun. Beslutet har därför vunnit laga kraft 2013-01-14.

Syftet med detaljplanen är att höja byggnadshöjden för att kunna tillåta högre byggnationer.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi