Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Tarfala 1

Planområdet är markerat med svart linje
Planområdet är markerat med svart linje

Tillägg - Idrottshall

Miljö- och byggnämnden har 2014-06-25, § 149, antagit tillägg till detaljplan för Tarfala 1 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-07-17.

Syftet med tillägget är att möjliggöra uppförande av en ny planerad idrottshall i anslutning till Nya Raketskolan.

Arbetet med planen genomgick ett enkelt planförfarande vilket innebär att synpunkter endast samlats in under samrådstiden.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi