Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Thuleskolan 3 och 4 med flera

Bostäder, skola, handel, kontor samt kultur och fritid

Miljö- och byggnämnden har 2013-12-05, § 190-13, antagit detaljplan för Thuleskolan 3 och 4 med flera i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-01-08.

Syftet med planen är att ändra fastigheternas användning från allmänt ändamål till bostäder, skola, handel och kontor samt kultur och fritid och därigenom underlätta fastighetsregleringar.

Den fastighetsreglering som planeras är bland annat avstyckning av del av fastighet Thuleskolan 3 (Samiska teatern). Denna del av fastigheten (Samiska teatern) är då tänkt att bli en del av fastigheten Thuleskolan 4.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi