Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Thuleskolan 3 och 4 med flera

Bostäder, skola, handel, kontor samt kultur och fritid

Miljö- och byggnämnden har 2013-12-05, § 190-13, antagit detaljplan för Thuleskolan 3 och 4 med flera i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-01-08.

Syftet med planen är att ändra fastigheternas användning från allmänt ändamål till bostäder, skola, handel och kontor samt kultur och fritid och därigenom underlätta fastighetsregleringar.

Den fastighetsreglering som planeras är bland annat avstyckning av del av fastighet Thuleskolan 3 (Samiska teatern). Denna del av fastigheten (Samiska teatern) är då tänkt att bli en del av fastigheten Thuleskolan 4.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi