Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Traversen 1 och 2, Trailern 2 och 3 samt Industrin 9:7, del av

Parkering

Syftet med planen är att utöka antalet parkeringsplatser för befintlig handelsverksamhet i området för Industrin 9:7.

Planen möjliggör också att fastigheterna Trailern 2 och 3 samt Traversen 1 och 2 utökas.

I planen ges också utrymme för gång- och cykelväg längs Lastvägen för en mer trafiksäker lösning än tidigare.

Planen vann laga kraft 2010-05-18.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi