Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Tuolluvaara 1:15

Småindustri, hotell och bilservice

Miljö- och Byggnämnden har 2007-11-15 § 289-07, antagit ändring av detaljplan för, Tuolluvaara 1:15, för småindustri, hotell och bilservice i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2007-12-18.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi