Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Tuolluvaara 1:15

Småindustri, hotell och bilservice

Miljö- och Byggnämnden har 2007-11-15 § 289-07, antagit ändring av detaljplan för, Tuolluvaara 1:15, för småindustri, hotell och bilservice i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2007-12-18.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi