Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Tvätterskan 11 och 12

Idrott, handel

Planen antogs av miljö- och byggnämnden den 3 september 2009 och vann laga kraft 6 oktober 2009.

Syftet med planen är utökad byggrätt för idrott och handel.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi