Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela Norrbotten. Läget är allvarligt och därför införs skärpta allmänna råd. Vi måste alla bidra till att tillsammans bromsa smittspridningen.

Tvätterskan 11 och 12

Idrott, handel

Planen antogs av miljö- och byggnämnden den 3 september 2009 och vann laga kraft 6 oktober 2009.

Syftet med planen är utökad byggrätt för idrott och handel.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi