Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Urmakaren 9

Utökad byggrätt

Detaljplan för Urmakaren 9, utökade byggrätter, har vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden har 2013-02-07, § 18-13, antagit detaljplan för Urmakaren 9 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2013-03-14.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att kunna anlägga ett dubbelgarage på fastigheten Urmakaren 9 i Kiruna.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi