Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Urmakaren 9

Utökad byggrätt

Detaljplan för Urmakaren 9, utökade byggrätter, har vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden har 2013-02-07, § 18-13, antagit detaljplan för Urmakaren 9 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2013-03-14.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att kunna anlägga ett dubbelgarage på fastigheten Urmakaren 9 i Kiruna.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi