Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Urmakaren 9

Utökad byggrätt

Detaljplan för Urmakaren 9, utökade byggrätter, har vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden har 2013-02-07, § 18-13, antagit detaljplan för Urmakaren 9 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2013-03-14.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att kunna anlägga ett dubbelgarage på fastigheten Urmakaren 9 i Kiruna.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi