Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Vägaren

Tillägg - Handel

Miljö- och byggnämnden har 2013-02-07, § 17-13, antagit detaljplan för kvarteret Vägaren, Kiruna kommun.

Beslutet har därför vunnit laga kraft 2013-03-14.

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra att del av byggnaden på fastigheten kan nyttjas till handel förutom till garage och bilvårdsändamål i enlighet med gällande detaljplan.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi