Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Vägaren

Tillägg - Handel

Miljö- och byggnämnden har 2013-02-07, § 17-13, antagit detaljplan för kvarteret Vägaren, Kiruna kommun.

Beslutet har därför vunnit laga kraft 2013-03-14.

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra att del av byggnaden på fastigheten kan nyttjas till handel förutom till garage och bilvårdsändamål i enlighet med gällande detaljplan.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi