Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Granskning av detaljplan för Kurravaara 3:2

Ett förslag till detaljplan för del av Kurravaara 3:2, bostäder, finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 15 oktober – 5 november 2020.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och avstyckning av cirka 12 nya fastigheter.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari