Granskning av detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1 med flera, Västra gröna fingret

Översiktskarta för del av Tuolluvaara 1:1, västra gröna fingret. Planområdet markerat med rött.
Översiktskarta, planområdet markerat med rött.

Ett förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1 med flera, Västra gröna fingret, finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 2 – 26 juni 2022.

Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder med tillhörande service med mera samt bereda möjlighet för flytt av kulturbebyggelse till planområdet. Detaljplanen medger även begränsad mängd av skotergarage och/eller parkering.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti