Samråd om detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1, utvecklingsområde mellan väg E10 och Tuolluvaara

Planområde Del av Tuolluvaara 1:1, utvecklingsområde mellan väg E10 och Tuolluvaara
Planområdet ungefärligt markerat i rött.

Ett förslag till detaljplan för Del av Tuolluvaara 1:1, utvecklingsområde mellan väg E10 och Tuolluvaara, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 11 juli – 30 augusti 2024.

Syftet med planen är att utveckla området öster om Kiruna centrum och norr om väg E10 genom att skapa förutsättningar för restaurang och detaljhandel. I den norra delen av planområdet skapas förutsättningar för bostäder.

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti