Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Luften utomhus

Utomhusluften

Sedan 1969 har luftföroreningar i Kiruna centralort undersökts vid ett flertal tillfällen.

Vid eldning i braskaminer och vedpannor är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Detta beror bland annat på att husen ligger tätt och/eller att man eldar på fel sätt. Den ökande vedeldningen i tätbebyggda småhusområden kan ge upphov till problem i form av luftvägsirritationer, dåligt lukt, sot och nedsmutsning. Rökgaserna innehåller flera hälsoskadliga ämnen, bland annat formaldehyd som är illaluktande och irriterande för ögon och luftvägar.

Eldning av hushållsavfall, spånskivor och målat eller impregnerat virke är förbjudet!

Olägenhet
Om olägenheter uppstår för närboende på grund av utsläpp från vedeldning kan miljö- och byggnämnden meddela eldningsförbud. Detta oavsett om eldningsanordningen är miljö- och brandskyddsgodkänd eller om miljö- och byggnämnden tidigare godkänt installationen. Att installera en kamin och sedan få eldningsförbud innebär att utlägg som gjorts för bygglovsansökan/bygganmälan, inköp och installation varit bortkastade.

Tänk på detta
Öppna spisar, braskaminer och liknande är inte basuppvärmningskällor och bör endast användas för så kallad trivseleldning. Trivseleldning innebär att kontinuerlig eldning inte sker hela dagen eller dagligen. Kombipannor är inte avsedda att eldas med ved. Det är direkt olämpligt att elda med ved i en gammal kombinationspanna. Förbränningen är dålig och verkningsgraden lägre än i pannor som är avsedda för enbart ved.

Elda med ved
Veden ska vara ordentligt torr, fukthalt ca 20%, när den används. Torr ved innebär att den minst lagrats/torkats i ett år. Fuktig ved ger dåligt värmeutbyte och stora utsläpp av luftföroreningar. Elda effektivt och miljövänligt.

Det är bättre att elda sällan och rejält än att småelda.

Om det uppstår problem
Upplever du olägenhet av vedeldning, kontakta den som eldar och berätta hur du upplever eldningen. Hjälper inte det kan du vända dig till miljökontoret.


Naturvårdsverket - elda rättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enligt kommunens lokal föreskrifter är det bara tillåtet med en minuts tomgångskörning.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åke Jönsson