Radon

Radon

Strålning finns naturligt i vår omgivning och den kommer både från rymden och från marken. Den största delen av den stråldos vi får kommer från radioaktiva ämnen som förekommer naturligt i vår berggrund och mark.

Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns det ett antal åtgärder för att sänka den.

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Dess längre tid du tillbringar i radonhus och dess högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. För rökare är risken särskilt stor.

Mätning av radon
Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft, Bq/m3. En Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. I socialstyrelsens allmänna råd anges ett riktvärde på 200 Bq/m3 för inomhusluft i bostäder.

Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, undersökte 1989 markradon-situationen inom Kiruna centralort, Jukkasjärvi, Karesuando, Masugnsbyn, Svappavaara och Vittangi. Denna undersökning resulterade i en rapport som redovisar var det är risk för markradon inom kommunen.

Inom Kiruna centralort men även i andra delar av kommunen finns det områden med höga halter markradon och det finns även hus som är byggda av blågrå lättbetong som avger radon. Djupborrade brunnar kan i vissa områden ge ett vatten med hög radonhalt.

Miljökontoret har genomfört radonmätningar i fastigheter sedan början av 1980-talet och samlat alla mätresultat i ett register. Kontakta miljökontoret om du vill veta mer.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åke Jönsson